קשר חופשי - כיפה

חיפוש

משאל כיפה

האם ראוי להביא לילדים דמי חנוכה?

  • כן - מנהג ישראל סבא ולא משנים את המנהגים על פי התקופה
  • לא - בעידן בו לכל ילד יש סמרטפון לא ראוי שילדים יקבלו עוד מתנות. מדובר בחינוך בעייתי

ההפקה שכבשה את ישראל מגיעה בטוב בחנוכה Funtazikids פנטזיקידס ב 55 ש''ח במקום 139 ש''ח!!!
139 55 60%

קשר חופשי