שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

הוצאת זרע לבטלה

תוכן השאלה:
שלום,קראתי את זה בויקיפדיה:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA

"בספר בראשית (לח, ט-י), מעניש אלוהים את אונן על מעשהו ("וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה, לבלתי נתון זרע לאחיו. וירע בעיני ה´ אשר עשה, וימת גם אותו"). אך אין לראות בכך מקור לאיסור האוננות, הן משום שלפי המתודה ההלכתית, מסיפורי ספר בראשית לא נלמדות הלכות אלא לכל היותר מוסר השכל (למשל, יעקב אבינו היה נשוי לשתי אחיות, מעשה שאחר מתן תורה הוא איסור כרת). והן משום שלא ברור כלל אם חטאו של אונן היה השחתת הזרע לכשעצמה או סירובו לייבם את גיסתו ו"לתת זרע לאחיו".

על אף שהאוננות אינה אסורה במפורש בתורה, חז"ל רואים בה חטא גדול. הם מתייחסים אל הזרע כאל חי בפוטנציה, ואל האוננות כמעין רצח שבו האדם מחסל את בניו הפוטנציאליים. השקפה זו נסמכת על כתבי אריסטו שגורס כי בזרע מצויה דמות שלמה של אדם. דעתו של אריסטו הייתה מקובלת עד שהופרכה בעת החדשה. ברמה העקרונית, חז"ל אינם רואים בעין יפה עינוג עצמי שאין בו פרטנרים, מכיוון שבעיניהם המיניות קיימת לצורך הקשר בין גבר לאישה המיוחדת לו ולשם עידוד הרבייה.

פוסקי ההלכה ניסו לספח את האוננות לאיסורים אחרים. היו כאלו שהרחיקו לכת באומרם שאיסור האוננות הוא תת-איסור של גילוי עריות, כיון שבו מגלה אדם את ערוות עצמו. בהלכה מכונה האוננות "הוצאת זרע לבטלה", וקיימות סביבה שאלות הלכתיות רבות, למשל, לגבי הוצאת זרע לשם בדיקה רפואית או להפריה מלאכותית. עם זאת, העובדה שההלכה מתירה לקיים יחסי מין עם נשים הרות ומבוגרות מוכיחה שלא "בזבוז הזרע" או "רציחת תאי הזרע" לכשעצמם גרמו לאיסור אלא ההתנגדות המוסרית העקרונית לאוננות.

הקבלה מרבה במיוחד לגנות את האוננות, וקיימת בה דעה כי מניצוצות החיים המתפזרים עם הזרע המבוזבז נוצרים מלאכי חבלה. בספר הזוהר אף נאמר כי חטא הוצאת זרע לבטלה הוא החטא היחיד שאין לו כפרה. מפרשי הזוהר, ביודעם שצעירים רבים אינם עומדים ביצרם וחוטאים בו, נתנו ביאור מתון יותר לקביעה זו.

גם בקרב דתות רבות אחרות נחשבת האוננות למעשה חמור"

אני לא בא להגיד שצריך להתיר את זה, אל אוחי זה לא כלכך נורא כמו שעושים מזה,זאת אומרת שאם זה קורה ונופלים פעם בשבועיים או שבוע אז זה לא סוף העולם.


תוכן התשובה:
בס"ד

שלום רב

חשבתי הרבה כיצד לענות לך , וישנם מס´ נקודות חשובות לומר.

א. עם כל הכבוד לויקיפדיה אינני חושב שהיא המקור שממנו אתה צריך ללמוד על ההתייחסות של חז"ל לנושא כל כך חשוב , וכן לא את ההתייחסות לחז"ל עצמם .
כמו שחס ושלום אם אדם חולה הוא לא פונה לויקיפדיה אלא לרופא מתאים והוא הדין בענייננו.

ב.לעניין השחתת זרע, ישנה באמת מח´ בין הפוסקים מהו גדר האיסור ,וישנם הסבורים שהאיסור הוא מהתורה וישנם הסבורים שהאיסור הוא מדברי חכמים. אך לענייננו אין זה משנה ,וגם אם זה רק איסור מדרבנן תוקף חיובו הוא חמור כדברי תורה, ו"כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה" ברכות ד´ ע"ב.

ג. עיקר האיסור הוא להשחית את הזרע הכוונה להשליכו במקום שלא הותר לו . אך במקום שהותר אין שום איסור גם אם בוודאות לא יוולדו מיכך ילדים .
וההסבר הוא שהמוציא זרע לבטלה הוא אדם המשליך את כוחותיו לריק . ומשול לאדם בעל כוחות וכשרונות שמתבזבזים והולכים לאיבוד ומי לא יכאב ליבו על דבר כזה .
אדם שנמצא עם אשתו ומשמח אותה יש בזה שמחה גדולה וניצול כוחות ולכן אין בעיה בכך גם אם לא יוולדו מיכך ילדים כי אין כאן השחתה .
אך אדם שעסוק אך ורק בהנאת עצמו ועינוגו האישי הוא אדם שמקלקל ומשחית את נפשו ונפש הסובבים אותו .ואדם המתרגל לכך גם כשינשא יהיה עסוק אך ורק בהנאת עצמו ,ועל כגון זה אמרו חז"ל :שאסור לאדם להשיא ביתו לעם הארץ כיוון שהוא מכה ובועל ואין לו בושת פנים פסחים מט´ ע"ב.
חז"ל בגדלות ראייתם ידעו להדריך את האדם כדי שיצמח ישר ויביא ברכה לעולם , ולא ישחית אותו חס ושלום .

בברכה
יזהר אשור
צוות ישיבת הר ברכה
התשובה התקבלה מרבני ישיבת הר ברכה
בתאריך י"ב טבת תשס"ו

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. תגובה לתשובה
הלל 1/12/2006
בהמשך למה שכתבת בסעיף ג´ הרי ברור לי שבעצם קיום יחסי אישות עם אשתו הוא מחמת זה שהבעל נהנה מזה ופחות חשוב בעיניו לעניות דעתי שאשתו נהנית מזה, ואם כבר גם היא נהנית מזה - ניחא לו?

תגובת הרב


זה לא המקום להרחיב אך בקצרה ודאי שיחסי אישות הם לא רק מהלך נהנתני של הבעל בלבד, אלא של שני בני הזוג ואם זה לא כך ישנו פגם גדול ביחס בינהם , וכך גם היתה הדרכת חז"ל .


כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד