שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

שירים בספירת העומר

תוכן השאלה:
שלום כבוד הרב ,
מאז שאני ילדה אנו נוהגים לא לשמוע שירים עד ל"ג בעומר וגם השנה אני מתכוונת להשתדל. אבל יש לי שאלה - לפעמים אני נופלת לדיכי שזה דיכאון זמני כזה ואני מרגישה שמה שיעזור לי לצאת מזה זה שיר אהוב או דווקא שיר לא מוכר שאשמע .. האם זה מותר לי להקשיב ?
ואם כבר אני שואלת ככה על מנהגי אבלות אז אני אוצה לדעת גם את התשובה במקרה וחס וחלילה מדובר באיש שקרוב אליי .. ברוך ה´ עוד לא חוויתי את זה אבל אני מניחה שאולי כן ארצה לשמוע מוזיקה שתעזור לי .. כי מהניסיון שלי מוזירה עזרה לי המון פעמים לצאת מהדיכי וכו´ .. תודה מראש

תוכן התשובה:
שלום וברכה,

לעת צורך, בספירת העומר, ניתן להקל ולשמוע שירים שקטים ועצובים בימי ספירת העומר בעוצמה חלשה.

בדיני אבלות על קרובי משפחה - יש להחמיר.
**************-
להלן סיכום הנושא מפניני הלכה:

כיוון שנהגו בימי הספירה שלא להרבות בשמחות יתירות, כתבו האחרונים שבכלל זה יש לאסור ריקודים ומחולות של רשות (מ"א תצג, א). וכן נהגו לאסור נגינה ושמיעת כלי זמר...

לדעת רבים, אין הבדל בין שמיעת נגנים חיים לשמיעת נגינה דרך רדיו או מכשיר אלקטרוני אחר, וכשם שאסור לשמוע ניגונים של כלי זמר בימי ספירת העומר עד ל"ג בעומר ובשלושת השבועות, כך אסור לשומעם על ידי מכשירים אלקטרוניים. אבל לשמוע שירים דרך מכשירים אלקטרוניים בלא ליווי תזמורתי – מותר (אג"מ יו"ד ב, קלז; יחו"ד ו, לד). ויש אוסרים אפילו שמיעת שירים בלא ליווי תזמורתי דרך מכשירים אלקטרוניים, כי המכשיר נחשב כמו כלי זמר (ציץ אליעזר טו, לג, שבט הלוי ח, קכז).

אולם יש סוברים שהמנהג לאסור שמיעת כלי זמר בימים אלו אינו חל על שמיעת כלי זמר דרך רדיו או שאר מכשירים אלקטרוניים ביתיים, מפני שאין בשמיעתם חגיגיות כפי שיש בשמיעת נגנים חיים. ועוד שכיום הכל רגילים לשמוע ניגונים דרך רדיו וכיוצא בו, והשגרה שבזה ביטלה את החגיגיות והשמחה שבשמיעתם, והרי זה כשירה בפה שאינה אסורה בספירת העומר.

ועוד שיש לחלק בין ניגונים של שמחה לניגונים רגילים, שרק ניגונים של שמחה יש מקום לאסור בימים אלו גם ממכשירים ביתיים, אבל ניגונים רגילים וקל וחומר ניגונים עצובים אין לאסור בימי האבלות שבספירת העומר.

סיכום:
***
והרוצה להקל רשאי לסמוך על דעה זו ולשמוע שירים רגילים ועצובים ממכשיר חשמלי ביתי, אבל לא ישמעם בקול רם, מפני שעוצמת הקול שממלאת את חלל החדר יוצרת חגיגיות מסוימת

התשובה התקבלה מהרב יוגב כהן
בתאריך כ"ה ניסן תשע"ז

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובה



טרם התקבלו תגובות

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד