שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

מהות הניסים לעתיד לבוא

תוכן השאלה:
ב"ה


הרב אפרתי שלום וברכה

יש חלק מהמקורות שלמדנו ובהם כתוב שאם ה´ עושה נס לאדם זה אומר שהוא לא צדיק.
חלק מהמקורות אומרות בדיוק הפוך, שה´ עושה נס רק לצדיקים.

איך מסתדרים עם המקורות, ובעיקר לגבי הניסים שיהיו לעתיד לבוא שכתובים בחז"ל, איך יכול להיות שזה מסתדר עם האלו שאומרים שזה מעיד שמי שנעשה לו נס הוא במדרגה נמוכה?

בתודה מראש שלמה

תוכן התשובה:
שלום

כוונתך לגמ´ על אותו אדם שנעשו לו דדי אשה, חד אמר כמה גדול אדם זה שנשתנו עבורו סדרי בראשית וחד אמר כמה גרוע אדם זה שנשתנו עבורו סדרי בראשית.
אולם בילקוט אסתר אמרו שלמרדכי נעשו דדי אשה להניק את אסתר, ובזה אין מאן דאמר שהוא לגנאי. ואף שהעניין שם רומז לסוד, יש בו גם מקום לפשט, שיש בחינה של נס מעל הטבע שאינה גריעותא לאדם.

ובעומק הדבר, כתב הרב זצ"ל בעין איה לגבי הגמ´ על חזקיה מלך יהודה, שהנס שלא בדרכי הטבע, יש בו שתי אפשרויות. האחת היא לאדם הנמוך, בו יש צורך לנס מפעים, אחרת תיפגע אמונתו. שכן אינו רואה יד ד´ לולי יעשו לו נס, וזקוק להגנה והתערבות חיצונית. השנית היא לאדם העליון, בו הנס הוא תוצאה ממעלתו, ולא על מנת לגונן על אמונתו, ובזה אם נעשה לו נס הוא ביטוי למדרגתו.
לעתד"ל כל הניסים לא יעשו מצד היותנו בתחתית המדרגה, אלא להיפך, דוקא מצד היות העולם מבוסם מאד ותרבה דעת ד´ כמים לים מכסים, אזי הנס שמעל הטבע יופיע מצד המעלה, כתגובה למעלת המציאות ולא על מנת לגונן על חלשי הדעת.
וכעין זה כתב רבינו בעל הלשם, שאם הנס יורד אל האדם זוהי פגימה בו, ואם האדם מתרומם אל מעלת הנס עד שיופיע, זוהי מעלה בו.

אולם בניסים שבתוך הטבע, בזה אין צד גריעותא של חוסר אמונת האדם כ"כ. אך יש צד גריעותא אחרת, שהאדם צריך לירא תמיד שמא ניכו לו מזכויותיו ולכך ניצל ונעשו לו ניסים, אפילו כדרך הטבע.

כל טוב

התשובה התקבלה מהרב ברוך אפרתי
בתאריך כ שבט תשע"ז

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהטרם התקבלו תגובות

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד