שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

קריאת ויחל ועננו בברכה בפניה עצמה בצום ז´ באדר

תוכן השאלה:

שלום כבוד הרב,
בש""ע מהלכות חודש אדר, ה´ נאמר: ""יש נוהגים שאם יש עשרה מתענים בבית הכנסת בשבעה באדר, מוציאים ספר תורה במנחה וקוראים ויחל. וכן השליח צבור אומר ברכת עננו ברכה בפני עצמה בחזרה, כשאר תעניות צבור. ויש אומרים שאין נכון לעשות כן. ולכן שב ואל תעשה עדיף, והשליח צבור לא יאמר עננו בחזרה ברכה בפני עצמה, אלא בשומע תפלה, וכן לא יוציאו ספר תורה במנחה לקריאת ´´ויחל´´. וכן לענין נשיאות כפים, שב ואל תעשה עדיף.""
להלן שאלתי.
ההלכה מתייחסת רק למנחה. לא ראיתי התייחסות בהלכות לתפילת שחרית האם גם שם לא קוראים ביחל, וגם שם לא כדאי שהשליח ציבור אומר ברכת עננו ברכה בפני עצמה. מה הדין בתפילת שחרית לגבי כך?
תודה,

תוכן התשובה:
שלום
נראה מדבריו שהמנהג הוא רק במנחה, וגם הנוהגים כן, כנראה לא מתייחסים לזה כתענית ציבור ממש.
כל טוב

התשובה התקבלה מהרב אבנר פורת
בתאריך י"ג טבת תשע"ז

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. למדנו מרשב"י שביום הפטירה לא עצובים
אחד 1/12/2017 9:01:00 AM
אלא להיפך - ששים ושמחים. קו"ח במשה רבינו ע"ה.

תגובת הרב

בכל אופן יש מנהג כזה
אגב, ביום פטירת ההורים, יש נוהגים לצום ויש נוהגים לעשות סעודה


כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד