שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

שמו"ת ופינוי סוכה בהושענא רבה

תוכן השאלה:
בס"ד

מתי מותר לפנות את הסוכה בהושענה רבה. ומתי מותר לאכול את האתרוגים של סוכות?

תוכן התשובה:
בס"ד

אני מצרף לך קובץ על הלכות הושענה רבה ובכללם תשובות לשאלותך.


מהלכות הושענא רבא

ביום הושענא רבה קוראים שנים מקרא ואחד תרגום לפרשת "וזאת הברכה". ואם שכח, יקרא אותה ביום "שמחת תורה" אחרי מנחה.\ עיין בא"ח שם טו \.

בסוף יום הושענא רבה טוב לאכול דבר מה בסוכה ואחר כך לומר "יהי רצון מלפניך וכו' שבזכות קיום מצות סוכה וכו' נזכה וכו'".\ רמ"א תרסז. כה"ח שם ס"קח \.

בהושענא רבה סמוך לחשיכה יכול לפנות כלים שהוא צריך, כגון שולחן וכסאות, מן הסוכה לתוך הבית אף על פי שעדיין הוא חג הסוכות. אמנם אינו רשאי לפרק את הסוכה\ שו"ע תרסו \ והסוכה והנוי שלה אסורים גם בשמיני עצרת.

אסור לאכול את האתרוג ביום הושענא רבה, ומותר לאכלו ביום שמיני עצרת\ שו"ע תרסה סע' א. בא"ח וזאת הברכה י \.

ביום הושענא רבה יקרא בספר יהושע בפרק ו מפסוק "ויריחו סוגרת ומסוגרת" עד "ויאמר יהושע אל העם". בגמרא ירושלמי,\ סוכה פ"ד ה"ג \ נאמר שהיו מקיפים שבע פעמים ביום הושענא רבה, זכר לנס שנעשה ביריחו. וטוב לומר גם פסוקים מחגי פרק ב, מ"בשביעי בעשרים ואחד" עד "ובמקום הזה אתן שלום".\ עיין ירושלמי סוכה פרק ד הלכה ג. בא"ח וזאת הברכה ט \.

התשובה התקבלה מהרב שמואל אליהו
בתאריך כ"א תשרי תשס"ד

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהטרם התקבלו תגובות

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד