שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

הדלקה וכיבוי ביום טוב

תוכן השאלה:
שלום כבוד הרב.
יש שאלה בקשר להדלקת אש לאש בחגים שמותר לבשל,או לחמם על האש.אני רוצה שתזביר אך לעשות זאת.כי אני חוזר בתשובה חדש.אני השמח עים תשלח לי את התשובה.

בתודה מראש אלי

תוכן התשובה:
בס"ד

אם יש אש דולקת מערב יום טוב - אתה יכול לחמם או לבשל עליה מה שצריך לחג.
אסור להבעיר אש מגפרור או מצית. אבל מותר להעביר אש מנר דולק באמצעות גפרור או קיסם אחר.
אסור לכבות אש ביום טוב ולכן את הגפרור שדרכו העברת אש תניח על השיש שיכבה מאליו.

אני מצרף לך הלכות הדלקה וכיבוי ביום טוב.

חג שמח

{הלכות הדלקה וכיבוי ביום טוב
**************
}


הבערה והעברה - אסור להדליק אש ביום טוב על ידי גפרור או מצית גז או חשמל. וכן אסור להדליק אור או כל מכשיר חשמלי אחר ביום טוב. אמנם מותר להעביר אש ממקום למקום לצורך בישול או חימום או הדלקה. ויזהר שלא לכבות את הקיסם שמעביר בו את האש.\ בא"ח במדבר טו. שו"ת רב פעלים ב, או"ח סי' נח, נט \.

מותר להעביר אש בעזרת גפרור דווקא מאש קיימת, אבל אסור להדליק בגפרור על ידי חיכוך. כמו כן אסור להדליק גפרור על ידי קרובו למקור חום ככירת חשמל וכדומה, אולם מגחלת מותר.\ שו"ת רב פעלים שם ועיין משנ"ב תקב ס"קב' \.

מותר לעשן סיגריה ביום טוב, אמנם יש להקפיד שלא להדליק אש בגפרור, ושלא לכבות את הגפרור או את הסיגריה.\ עיין כה"ח תקיא ס"ק לה. שו"ת רב פעלים ב, או"ח סי' נח \. ויש אוסרים לנער את הסיגריה להוריד את האפר. ויש אומרים שאין לעשן ביו"ט אלא למי שיש לו צורך מיוחד.

כיבוי - אסור לכבות אש ביום טוב. ואפילו יש לאדם בבית תנור מעשן - אסור לכבותו. אמנם יכול להוציאו מחוץ לבית כדי שיוכל לשהות בבית בנחת\ בא"ח במדבר כה \ אם לא יכול להוציא את התנור מחוץ לבית - אם אין לו בית אחר לדעת הרמ"א יכול לכבותו, ולדעת השו"ע לא יכול.\ עיין לשו"ע תקיד סע' א \.

אסור לכבות נר או חשמל ביום טוב, אפילו לצורך הנאתו, כגון שרוצה לישון וכד'.

שעון גז - מותר לכוין "שעון גז" על מנת שיכבה את הגז ביום טוב, ובלבד שעושה כן קודם שמדליק את הגז.\ אחרונים \. וצריך להקפיד להכניס את התקע לחשמל מערב יום טוב.

גרם כיבוי - מותר לכבות אש של גז ביום טוב על ידי "גרמא" ובלבד שלא תהא בזה הערמה. כיצד? מניחים על הגז כלי מלא מים בכדי שירתחו ויגלשו המים ותכבה האש. דבר זה מותר רק כשצריך באמת את המים לצורך קפה וכד'.\ אחרונים \.

הנמכת אש - לגבי הנמכת אש יש להבחין בשלוש סוגי אש. א.חשמלי - תמיד אסור מדין בונה וסותר. ב.פתילה או עצים - לדעת הרמ"א מותר לצורך בישול האוכל ויש חולקים. ג.גז - מותר להנמיך אש כירים של גז לצורך בישול שהאוכל לא ישרף.\ אחרונים, כי אין בגז גזירת פחם \.

מותר לכסות אש בכלי או באפר אף על פי שיש חשש שהאש תכבה, ודווקא באופן שלא ודאי תכבה.\ בא"ח במדבר כה \.

נר נשמה- מתוך שהותרו הוצאה והבערה לצורך, הותרו גם כן שלא לצורך. ולכן מותרת הוצאה והבערה שלא נעשית לצורך אכילה ובלבד שיהיה בזה צורך קצת, ולכן נוהגים להדליק נר יארצייט ביום טוב, שהוא לצורך הנשמה.\ כה"ח תקמח ס"ק ד, לב \. ויש בו נחת רוח לנפטרים ולהבדיל גם לחיים. אבל גם זה רק על ידי העברה מנר דולק כדלעיל.
התשובה התקבלה מהרב שמואל אליהו
בתאריך י"ט תשרי תשס"ד

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהטרם התקבלו תגובות

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד