שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

משחק קלפים

תוכן השאלה:
שלום כבוד הרב,
אני יודע שלספרדים בשבת אסור בכל כלי משחק ולאשכנזים מותר לשחק בקלפים.
השאלה שלי היא כזו: עכשיו יום כיפור נופל על יום שישי ושבת, האם מותר לשחק קלפים ביום כיפור בכלל? או שמותר אבל בגלל שזה נופל על יום שבת אז לא?

תוכן התשובה:
שבוע טוב
יום הכיפורים נקרא שבתון ולכן נוהגים בו איסורי מוקצה כבשבת מצווה לחנך את הקטנים ללמוד כמה שיותר תורה בשבת, ונכון לחנכם למעט במשחקים כדי שלא יתרגלו לאבד את הזמן היקר והמקודש של השבת על דברי חול. וככל שהם מתקרבים יותר לגיל מצוות כך צריך לעודדם יותר לעסוק בתורה. וטוב שההורים עצמם ילמדו עם ילדיהם בשבת, ויקיימו את המצווה מהתורה (דברים יא, יט): "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם". ונכון לכל קהילה לייסד שיעורים רבים לילדים בשבת. עם זאת מותר לילדים לשחק בשבת, לפיכך הדינים שנכתוב כאן נכונים לכל הילדים שלא הגיעו למצוות. אבל לגדולים הדין שונה, מפני שיש דברים ששנוים במחלוקת, ולגבי קטנים - מקילים אבל לגבי גדולים מחמירים. ועוד, שיש אומרים שכל המשחקים אסורים על המבוגרים בשבת (שו"ע שח, מה, לעיל כב, יב). ולכן טוב להחמיר שלא לשחק בשבת בכדור ושחמט וכיוצא בזה, הן מצד שלדעת כמה פוסקים הדבר אסור, והן מצד מצד שלדעת כמה פוסקים הדבר אסור, והן מצד שנכון שלא להתרגל לבטל תורה ביום השבת. ולרוצים להקל יש על מה לסמוך (עיין שו"ע שח, מה; מ"א שלח, ה; מ"ב כא; כה"ח לט). וגם את הילדים צריך לחנך להרבות בלימוד תורה ביום השבת, אבל מוסכם על רוב ככל הפוסקים שאין לאסור עליהם לעסוק במשחקים הללו

ולהלן הרחבה מספר פניני הכלה מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א
בברכה אייל משה

נחלקו הפוסקים אם מותר לשחק בשבת בשחמט, דמקה, שש בש, ביליארד וכיוצא בזה. יש אומרים שהואיל והשבת נועדה ללימוד תורה, אסור לבטל תורה כדי לשחק במשחקים הללו בשבת. וכיוון שאסור לשחק בהם, כלי המשחקים הללו הם מוקצה (מהר"א ששון, ברכ"י שלח, א; פתח הדביר ד).
ויש אומרים, שמצד הדין אין איסור לשחק בשבת, כל זמן שאין משחקים על כסף (רמ"א שלח, ה; מאמ"ר). ובמיוחד במשחק השחמט היו תלמידי חכמים שנהגו להקל, מפני שהוא משחק שמצריך מחשבה ומחכים (שלטי גיבורים).
למעשה, טוב להחמיר שלא לשחק בשבת בכדור ושחמט וכיוצא בזה, הן מצד שלדעת כמה פוסקים הדבר אסור, והן מצד שנכון שלא להתרגל לבטל תורה ביום השבת. ולרוצים להקל יש על מה לסמוך (עיין שו"ע שח, מה; מ"א שלח, ה; מ"ב כא; כה"ח לט). וגם את הילדים צריך לחנך להרבות בלימוד תורה ביום השבת, אבל מוסכם על רוב ככל הפוסקים שאין לאסור עליהם לעסוק במשחקים הללו.
אבל במשחקים חשובים שגדולים רגילים לשחק בהם, כדוגמת כדורגל, כדורסל וטניס, אסור לשחק בשבת, משום ´עובדין-דחול´. ואפילו לילדים אסור לשחק בהם משום ´עובדין דחול´. וקל וחומר שאסור לשחק את המשחקים הללו במגרשי ספורט משום ´עובדין דחול´.

התשובה התקבלה מרבני ישיבת הר ברכה
בתאריך י תשרי תשע"א

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהטרם התקבלו תגובות

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד