שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

ימים מותרים לנישואין

תוכן השאלה:
שלום רב,
אני וזוגתי מעוניינים להתחתן השנה.
אני אשכנזי ועל פי המסורת מקובל במשפחתי שמותר להתחתן בימי ספירת העומר, בתנאי שמדובר בראש חודש.
1. אם כך, האם אפשר שנתחתן ביום חמישי בערב, 15.4.10, א´ ר"ח?
2. האם מותר להתחתן ביום שישי בצהריים?
3. אם כן, האם אפשר שנתחתן ביום שישי בצהרי היום, 16.4.10, ב´ ר"ח?
תודה!

תוכן התשובה:
שלום
יום ב דר"ח חל ביום חמישי ולא ביום שישי
http://www.yeshiva.org.il/calendar/default.aspx
וכיום לא נוהגים להתחתן בתאריכים אלו כפי שכתב הרב אליעזר מלמד שליט"א - בספר פניני הלכה זמניםhttp://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=133&id=301&q=#2b
וכן הוראות הרבנות כמצ"ב
בברכה אייל משה

"כתבו הגאונים, שמאז שמתו תלמידי רבי עקיבא בימים שבין פסח לעצרת, נהגו ישראל שלא לשאת בהם אשה.
לדעת כמה פוסקים, רק מנישואין של רשות נמנעים, כגון מי שכבר היה נשוי וקיים מצוות פריה ורביה, אולם מי שעדיין לא קיים מצוות פריה ורביה, יכול להינשא בימי ספירת העומר, שמצוות הנישואין דוחה מנהג (רדב"ז, פר"ח). אבל למעשה הסכימו האחרונים שהמנהג הוא שגם מי שלא קיים מצוות פריה ורביה לא ישא אשה בימים אלו, שאם לא כן אין כמעט משמעות למנהג האבלות. אבל מותר להחזיר את גרושתו, מפני שיש בזה מצווה ואין ריבוי שמחה (מ"ב תצג, א, כה"ח ב-ג).
למנהג רוב הספרדים, איסור הנישואין נמשך מתחילת ספירת העומר ועד יום ל"ד בעומר, ומבוקר ל"ד בעומר מותר לערוך נישואין. ויש קהילות ספרדיות שנהגו להקל לשאת אשה כבר מל"ג בעומר, ובשעת הדחק אפשר לנהוג כמותן על פי הוראת חכם ומנהג אשכנזים בארץ ישראל היה, לאסור נישואין מתחילת הספירה עד כ"ט באייר, ומראש חודש סיוון מותר.

באשכנז נהגו ל"ג ימי אבלות, בסוף הספירה או בתחילתה. בכמה אפשרויות. האחת, בתחילת הספירה (כמנהג אשכנז בא"י); השנייה, מיום ל´ בניסן שהוא א´ דר"ח ועד ג´ בסיוון בבוקר; השלישית, מיום ב´ אייר עד ערב חג השבועות (רמ"א תצג, ג, מ"ב טו. ועיין בהלח"ב ז, 73-75).
כתב הרמ"א תצג, ג, שאין לנהוג במקום אחד כשני מנהגים שונים, משום לא תתגודדו.
אבל כאשר מתקבצים למקום אחד בני קהילות שונות - מותר, וכ"כ באג"מ או"ח א, קנט. ולפי מנהג אשכנז , כאשר אין מנהג קבוע בעיר רשאים לבחור באחד המנהגים, רק שלא ינהגו כקולי שני המנהגים. ואף יכולים לנהוג שנה אחת ל"ג יום בתחילת הספירה ושנה אחרת מר"ח אייר, מפני שאין אלו מנהגים שונים אלא העיקר לנהוג ל"ג יום רצופים מנהגי אבלות. וכ"כ חת"ס או"ח קמב, ובאר דבריו באג"מ או"ח א, קנט, והובא בסידור פסח כהלכתו יב, ד, 23, והלח"ב ז, כג. וע´ בפס"ת תצג, יב-יג. עוד כתב החת"ס שאפשר לנהוג לעניין נישואין כמנהג אחד ולעניין תספורת כשני. ע"כ. וכיום אין כמעט בא"י אשכנזים שנוהגים להתחתן עד ר"ח אייר, וכמדומה שעדיף למנוע את הרוצים לנהוג כך, מפני שהמנהג בא"י מבוסס גם על המנהג השלישי לעיל ב, ואין לנהוג במקום אחד כשני מנהגים.

אם חל ראש חודש אייר ביום שבת, כיוון שהשמחה אז כפולה, לדעת המ"ב תצג, ה, מותר לישא אשה ביום שישי, ולקיים את הסעודה והשמחה בשבת שהוא ראש חודש. ולמנהג ספרדים מקילים בזה רק בשעת הדחק (כה"ח תצג, מב, עפ"י בית דוד והחיד"א).

ויש רבנים שמקילים לערוך נישואין למי שלא קיים עדיין מצוות פריה ורביה מל"ג בעומר ואילך, ובשעת הצורך יש לשאול שאלת חכם. ולגבי יום ל"ג בעומר, מוסכם על כל מנהגי אשכנז שמותר להינשא בו, ויש מקילים גם בליל ל"ג בעומר. ואם הנישואין נערכו ביום ל"ג לכל הדעות אפשר להמשיך בשמחה בליל ל"ד בעומר.
ביום כ"ח באייר, יום שחרור ירושלים, על פי תקנת הרבנות הראשית, מותר לפי כל מנהגי האשכנזים להינשא.
מי שהוזמן לחתונה ביום שלפי מנהגו אין מתחתנים, אבל למנהג החתן מתחתנים, רשאי לילך לחתונה ולהשתתף בסעודה ולשמח את החתן והכלה בריקודים (אג"מ או"ח א, קנט).
לפי הוראת הרבנות הראשית והמועצה הדתית לתל-אביב-יפו
דלהלן אסור

מאת: הרב יהודה לנדאו, ראש מחלקת הנשואין
אל: בעלי המלונות והאולמות
הנדון: הימים שלא ניתן לערוך חופות מפאת ימי ספירת העומר בשנת תש"ע -2010
הנני להזכירכם את הימים בהם אין עריכת חופות בימי ספירת העומר תש"ע. נא לרשום ביומן כדי שלא תצאנה תקלות.

מיום ראשון, י"ג בניסן תש"ע (28.3.2010)
ועד יום רביעי, כ"ח אייר תש"ע (12.5.2010)
עריכת חופות וקידושין אסורה לחלוטין,

מיום חמישי, כ"ט אייר תש"ע (13.5.2010) בערב ועד יום שני ט"ז בתמוז תש"ע (28.6.2010) לא קיימת כל הגבלה בעריכת חופות לכל העדות, פרט לשבתות וחגים.

התשובה התקבלה מרבני ישיבת הר ברכה
בתאריך ט טבת תש"ע

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. למה להביא את הדברים בצורה חלקית?
חיים 1/3/2010
http://www.rabanut.co.il/show_item.asp?levelId=60856&itemId=423 שם כתוב במפורש שהרבנות מתירה נישואין מיום ג´ מאחרי שקיעה (כלומר ער"ח אייר) ועד יום ה´ עד שקיעה (א´ אייר)

תגובת הרב

ישר כח
תודה על ההערה אכן ראוי היה לציין זאת . בפעל השאלה היתה על יום חמישי שישי ובשניהם אסור ברביעי חמישי אכן הרבנות מתירה לערוך חופות כפי שציינת בקישור (בפועל רבים נוהגים שלא לעשות כן במובא בספר פניני הלכה המצ"ב)


כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד