שאל את הרב

מתייגי השבוע
שאל את הרב שאל שאלה

מחפש את מקור המדרש

תוכן השאלה:
שלום לרב רטיג, מה שלום הרב?


רציתי שהרב יעזור לי אם הוא יוכל להגיד לי מהיכן המקור של השיר "ענווים", אני יודע שזה מדרש אני רק מחפש את המקור!

להלן המילים:
´´בשעה שמלך המשיח נגלה ובא
ועומד על גג של בית המקדש
והוא משמיע להם, לישראל
ואומר להם:

ענווים, הגיע זמן גאולתכם!

ואומר להם: בניי אל תתייראו
כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם´´

תודה רבה לכבוד הרב!

תוכן התשובה:
שלום רב,

המקורותפסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לו - קומי אורי

אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערביא, והולך מלך ערביא לאדום ליטול עצה מהם (והחזיר) וחוזר מלך פרס (והחריב) ומחריב את כל העולם כולו, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא, ואומר להם בניי אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתייראים אל תיראו הגיע (ימי) זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה כך גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכיות (אחרים) אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושיעבוד מלכיות (אחרים) אחריה. שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח נגלה בא ועומד על הגג של בית המקדש, (והיה) והוא משמיע להם לישראל ואומר להם ענוים הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ראו (באורו) באורי שזרח עליכם, שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה´ עליך זרח, ועליכם בלבד זרח ולא על אומות העולם שנאמר כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה´ וכבודו עליך יראה, באותה השעה מבהיק הקדוש ברוך הוא אורו של מלך המשיח ושל ישראל, וכל אומות העולם בחושך ואפילה, והולכים כולם לאורו של משיח ושל ישראל שנאמר והלכו גוים לאורך מלכים לנגה זרחך (ישעיה ס´ ג´), ובאים ומלחכים עפר מתחת רגליו של מלך המשיח שנאמר (ואיים לפניו יחלו ועפר רגליו ילחכו) ועפר רגליך ילחכו (שם /ישעיה/ מ"ט כ"ג), ובאים כולם ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל ואומרים להם נהיה לך ולישראל עבדים, וכל אחד ואחד מישראל לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים שנאמר והיה ביום ההוא אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל הלשונות הגוים והחזיקו בכנף יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם (זכריה ח´ כ"ג).

ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תצט

שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה´ עליך זרח ועליכם בלבד זרח ולא על עובדי אלילים שנאמר כי הנה החשך יכסה ארץ, באותה שעה מבהיק הקב"ה אורו של מלך המשיח ושל ישראל והולכים כלם לאורן של מלך המשיח ושל ישראל שנאמר והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך, ובאים ומלחכים עפר מתחת רגליו של מלך המשיח שנאמר ועפר רגליך ילחכו, ובאים כלם ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל ואומרים נהיה לך ולישראל לעבדים, וכל אחד מישראל אלפים ות"ת עבדים יהיו לו, שנאמר בימים ההמה אשר יחזיקו עשר אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם,


כל טוב,
חיים רטיג, ישיבת ההסדר "בינות" רעננה.

התשובה התקבלה מהרב חיים רטיג
בתאריך ז טבת תשס"ט

הוספת תגיות

מהן תגיות?
תגיות הן מילות חיפוש המתארות תוכן. התגיות מאפשרות למיין את השאלות ולמצוא אותן ביעילות ובמהירות.
באיזה מילים כדאי להשתמש ליצירת תגיות?
התשובה הטובה ביותר לשאלה הזו היא: לו היית נדרש לחפש שאלה הדומה לשאלה הזו באילו מילים היית מנסה לחפש אותה?
עדיף לא להשתמש בצמדי מילים או במשפטים שלמים כתגיות.

רק חברים בכיפה יכולים להוסיף תגיות לשאלה התחבר

תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. כמדומני נפלה טעות סופר
פינחס יאיר 5/31/2009
במחילה, "קומי אורי" - פרשה לז.
תמונה
2. בית המקדש
אלי 8/1/2011 5:43:00 PM
כלומר בית המקדש נבנה לפני שבא המשיח.

תגובת הרב


אין מניעה לבנות היום את בית המקדש...


כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד